Onze Schapen

DSCN6637

Met schapen hebben we reeds ervaring sinds 2008. Eerst met het klassieke swifterras maar sinds 2015 zijn we overgeschakeld naar de houtlander of het houtlandschaap. Het is een oud Belgisch ras waarvan er slechts enkele 100-den maar meer van zijn in België. We produceren dus niet alleen lekker vlees maar willen ook onze bijdrage leveren aan de instandhouding van het ras. We zijn daarom aangesloten bij het SLE (www.sle.be), de stichting levend erfgoed die instaat voor het instandhouden van onze oude, lokale, dierenrassen. We bieden jaarlijks een aantal jonge ooitjes aan die voldoen aan de raskenmerken. De overige lammeren houden we dan voor het produceren van schapenvlees.

20160816_182926

Op de SLE-website vindt je volgende rasbeschrijving:

Het Houtlandschaap is een middelgroot kuddeschaap dat waarschijnlijk ontstaan is uit Ardense schapen die werden ‘verbeterd’ met vooral Vlaamse schapen en mogelijk ook Entre-Sambre-et-Meuse schapen.
 Er wordt aangenomen dat de Houtlander afkomstig is uit Zuid-Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Hier zou het vroeger zijn gebruikt voor de productie van paaslammeren. Dit geeft meteen aan waarom de dieren vrij vroeg – vanaf augustus – bronstig worden.
Het zijn zeer sterke dieren die het hele jaar rond buiten kunnen blijven. De huid, kop en poten bezitten een typisch ros-bruin vlekkenpatroon, de vacht is egaal romig gekleurd. Verder is de kop smal met een duidelijk gewelfde neusrug, ook bij de ooien. Houtlandschapen zijn meestal ongehoornd maar heel soms komen gehoornde exemplaren voor.
 Het is een zeer vruchtbaar schaap dat veelal tweelingen en regelmatig drielingen ter wereld brengt. De ooi lammert zelfstandig af.
 Het Houtlandschaap produceert vlees van goede vleeskwaliteit. Het volwassen gewicht van de ram bedraagt tussen de 80 en 95 kg en van de ooi tussen de 55 en 65 kg.   

20160725_142001.jpg

Belangrijke kenmerken waarom we voor dit ras gekozen hebben zijn de zelfredzaamheid van het dier (weinig ziekteproblemen en makkelijk aflammeren) en het vlees van goede kwaliteit.

De dieren zijn minder ver geselecteerd als typisch boerderijdier waardoor ze nog de nodige pit in hun karakter hebben: het vangen van de dieren voor behandelingen of transport is dan geen sinecure. De kuddegeest is ook nog sterk aanwezig waardoor een dier afzonderen bijna onmogelijk is. Het vraagt tijd om de dieren hun vertrouwen te winnen.

De dieren groeien veel trager dan de klassieke schapenrassen en worden ook minder zwaar. Lammeren bij de slacht (8-10maand)  wegen ±30 kg (geslacht gewicht ±15 kg) wat toch enkele kilo’s minder is dan een lam van het texel- of swifterschaap.

De slacht laten we doorgaan in een nog ambachtelijke, kleinschalige slachterij waar het welzijn van de dieren vooropstaat. De dieren zijn dan minder gestrestst  wat de kwaliteit van het vlees tengoede komt. Het vlees wordt daar vacuüm verpakt waarna het mee naar huis wordt gebracht. Zo wordt de voedselveiligheid 100% gegarandeerd.

20160816_183016.jpg