Onze Filosofie

Wij zijn Bart en Roselien.  Sinds jaren zijn we gebeten door de landbouwmicrobe!

Al van kleins af aan bracht Bart veel tijd door op het landbouwbedrijf van zijn grootvaders. De ene produceerde witloof, aardappelen, granen en vleesvee en de andere was actief in de land- en tuinbouw.

We hebben beide bio-ingenieur landbouwkunde gestudeerd. Roselien deed onderzoek naar het dierenwelzijn van onder meer melkgeiten en vleeskippen, Bart specialiseerde zich verder in de landbouweconomie. Beiden hebben hier dan ook succesvol hun doctoraat in behaald.

20160807_140245.jpg

In 2015 is de stap gezet om naast onze dagdagelijkse job, ook te starten met het uitbouwen van een landbouwactiviteit. Vanuit onze ervaringen in het onderzoek rond landbouweconomie en dierenwelzijn en dit aangevuld met onze persoonlijke interesses hebben we dan een bedrijfsplan opgesteld waar we 100% konden achterstaan en dat economisch ook haalbaar kon zijn.

Logo Staveshof-72 dpi-RGB
Het is op de grond van een van Barts grootouders, Staves, dat we ons landbouwbedrijf zijn gestart.

20160820_132454